Municipal Secretary / Block Panchayat Secretary Question Paper & Answer Keys 2015

Kerala PSC Municipal Secretary / Block Panchayat Secretary 2015 examination question paper and answer keys. Examination held on 04th July 2015.

Kerala PSC Municipal Secretary / Block Panchayat Secretary

Answer Keys

Code :A Code: B Code: C Code: D
1. C 1. A 1. D 1. C
2. C 2. D 2. B 2. A
3. A 3. D 3. C 3. D
4. D 4. B 4. A 4. B
5. D 5. C 5. D 5. C
6. B 6. A 6. B 6. C
7. C 7. D 7. C 7. A
8. A 8. B 8. C 8. D
9. D 9. C 9. A 9. D
10. B 10. C 10. D 10. B
11. B 11. A 11. B 11. D
12. C 12. D 12. C 12. C
13. A 13. B 13. D 13. A
14. D 14. C 14. C 14. B
15. B 15. D 15. A 15. B
16. C 16. C 16. B 16. C
17. D 17. A 17. B 17. A
18. C 18. B 18. C 18. D
19. A 19. B 19. A 19. B
20. B 20. C 20. D 20. C
21. B 21. B 21. B 21. B
22. B 22. C 22. A 22. B
23. B 23. B 23. B 23. C
24. C 24. A 24. B 24. C
25. B 25. B 25. C 25. B
26. A 26. B 26. C 26. B
27. B 27. C 27. B 27. B
28. B 28. C 28. B 28. C
29. C 29. B 29. B 29. B
30. C 30. B 30. C 30. A
31. B 31. B 31. C 31. B
32. D 32. A 32. C 32. D
33. B 33. C 33. B 33. B
34. A 34. C 34. D 34. C
35. C 35. B 35. B 35. B
36. C 36. D 36. C 36. D
37. B 37. B 37. B 37. B
38. D 38. C 38. D 38. A
39. B 39. B 39. B 39. C
40. C 40. D 40. A 40. C
41. A 41. B 41. B 41. D
42. B 42. C 42. B 42. A
43. A 43. D 43. A 43. C
44. No Ans. 44. C 44. A 44. A
45. D 45. D 45. D 45. D
46. B 46. B 46. D 46. A
47. C 47. B 47. A 47. B
48. D 48. A 48. C 48. A
49. C 49. A 49. A 49. No.Ans.
50. D 50. D 50. D 50. D
51. B 51. D 51. A 51. C
52. B 52. A 52. B 52. C
53. A 53. C 53. A 53. D
54. A 54. A 54. No.Ans. 54. C
55. D 55. D 55. D 55. D
56. D 56. A 56. B 56. B
57. A 57. B 57. C 57. B
58. C 58. A 58. D 58. A
59. A 59. No Ans. 59. C 59. A
60. D 60. D 60. D 60. D
61. B 61. D 61. C 61. B
62. D 62. A 62. C 62. D
63. D 63. C 63. B 63. B
64. A 64. C 64. D 64. A
65. C 65. B 65. B 65. B
66. C 66. D 66. A 66. D
67. B 67. B 67. B 67. D
68. D 68. A 68. D 68. A
69. B 69. B 69. D 69. C
70. A 70. D 70. A 70. C
71. C 71. B 71. D 71. D
72. B 72. A 72. D 72. C
73. B 73. D 73. D 73. C
74. A 74. D 74. C 74. A
75. D 75. D 75. C 75. C
76. D 76. C 76. A 76. B
77. D 77. C 77. C 77. B
78. C 78. A 78. B 78. A
79. C 79. C 79. B 79. D
80. A 80. B 80. A 80. D
81. B 81. D 81. A 81. B
82. C 82. D 82. B 82. C
83. D 83. A 83. B 83. C
84. D 84. B 84. C 84. A
85. A 85. B 85. C 85. B
86. B 86. C 86. A 86. C
87. B 87. C 87. B 87. D
88. C 88. A 88. C 88. D
89. C 89. B 89. D 89. A
90. A 90. C 90. D 90. B
91. B 91. B 91. A 91. C
92. B 92. C 92. A 92. D
93. B 93. A 93. C 93. D
94. C 94. A 94. D 94. C
95. A 95. C 95. D 95. B
96. A 96. D 96. C 96. B
97. C 97. D 97. B 97. B
98. D 98. C 98. B 98. C
99. D 99. B 99. B 99. A
100.C 100.B 100.C 100.A

Also Check:

Kerala PSC Secretariat Assistant – 2015.

You may also like

   Leave a Reply